Projekt OP LZZ


Projekt CZ.1.04/2.1.00/03.00015

Společenský účelná pracovní místa

Jak pomohla Evropská unie a Evropský sociální fond naší organizaci?
 

V letech 2007 - 2015 jsou vyhrazována společensky účelná pracovní místa (SÚPM) také v rámci projektu „Vzdělávejte se pro růst! – pracovní příležitosti“, který je v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

V období od 6.11.2013 do 30.4.2014 bylo u zaměstnavatele NejElektronika s.r.o., IČ: 01713591 v rámci projektu podpořeno 1 pracovní místo na SÚPM částkou 137 577,- Kč, z toho výše příspěvku z Evropského sociálního fondu činila 85%, tj. 116 940,- Kč a ze státního rozpočtu České republiky činila 15%, tj. 20 637,- Kč.

Pracovní místa podpořená v rámci SÚPM byla zaměřena na uchazeče se zvýšenou péčí při zprostředkování zaměstnání. Jedná se zejména o uchazeče s dlouhodobou evidencí, s vyšším věkem, popř. se zdravotním postižením apod. Těmto uchazečům, takto bylo umožněno zařadit se do pracovního procesu v různých pracovních pozicích.

 

Projekt CZ.1.04/2.1.00/03.00015

Společenský účelná pracovní místa

Jak pomohla Evropská unie a Evropský sociální fond naší organizaci?
 

V letech 2007 - 2015 jsou vyhrazována společensky účelná pracovní místa (SÚPM) také v rámci projektu „Vzdělávejte se pro růst! – pracovní příležitosti“, který je v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

 

V období od 2.1.2014 do 30.6.2014 bylo u zaměstnavatele NejElektronika, s.r.o., IČ: 01713591 v rámci projektu podpořeno 1 pracovní místo na SÚPM částkou 143 073,- Kč, z toho výše příspěvku z Evropského sociálního fondu činila 85%, tj. 121 612,- Kč a ze státního rozpočtu České republiky činila 15%, tj. 21 461,- Kč.

 

Pracovní místa podpořená v rámci SÚPM byla zaměřena na uchazeče se zvýšenou péčí při zprostředkování zaměstnání. Jedná se zejména o uchazeče s dlouhodobou evidencí, s vyšším věkem, popř. se zdravotním postižením apod. Těmto uchazečům, takto bylo umožněno zařadit se do pracovního procesu v různých pracovních pozicích.